Rada Rodziców


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

rok szkolny 2017/2018
KLASA

PRZEDSTAWICIEL RADY ODDZIAŁOWEJ DO RR

FUNKCJA W RR

0A

 Julita Horodyska

 członek

1A

 Aldona Piecha

 wiceprzewodnicząca

1B

 Agnieszka Maciocha

 sekretarz

2A

 Angelika Krakowska

 członek

3A

 Agnieszka Mołdawska

 członek

3B

 Dorota Suffner

 Komisja rewizyjna

3C

Anita Melcer

 Komisja rewizyjna

3D

 Barbara Michalska

 członek

4A

 Agata Barańska

 przewodniczaca

4B

 Angelika Krakowska

 członek

5A

 Beata Durmowicz

 członek

5B

 Monika Kampe

 członek

5C

 Monika Pawlas

 skarbnik

6A

 Aleksandra Bednorz

 członek

6B

 Sylwia Bednorz

 członek

7A

 Joanna Mitko

 Komisja rewizyjna

7B

 Beata Kłosek

 członek


FUNDUSZ RADY RODZICÓW

50zł/dziecko/ 75zł/rodzeństwo (płatne u najstarszego dziecka)


KONTO RADY RODZICÓW:

80 1500 1214 1212 1007 1977 0000


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo