Bajtle warzom!

W ramach zajęć z wiedzy o regionie uczniowie klasy 4c przygotowywali z masy solnej i bibuły model śląskiego drugiego dania.


regionalizmObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo