Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
16, 17 i 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

pozostałe bez zmian, czyli:
12.06.2020 r. - dzień po uroczystościach Bożego Ciała,
24.-25.06.2020 r.Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo