Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za współpracę w minionym roku szkolnym. Dziękujemy za Wasz trud, który włożyliście w naukę oraz pracę dydaktyczną i wychowawczą zwłaszcza w tak trudnym dla nas czasie zdalnego nauczania. 
Życzymy Wam słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Dyrekcja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo