Spotkanie ze strażakiem

7 marca uczniowie klas trzecich naszej szkoły uczestniczyli w ważnym i ciekawym spotkaniu z przedstawicielem Straży Pożarnej. W trakcie spotkania dowiedzieli się jak należy prawidłowo dokonać telefonicznego zawiadomienia odpowiednich służb o wypadku i jak w razie wypadku udzielić pomocy poszkodowanym z utratą przytomności. Uczniowie mieli też możliwość wykazania się swoją wiedzą na ten temat i chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Były też zajęcia praktyczne i wszyscy chętni mogli poćwiczyć na fantomie przywracanie oddechu. Na pamiątkę otrzymali jednorazowe maski/nakładki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ratownika w sytuacji przywracania oddechu z zastosowaniem uciśnięć klatki piersiowej i metody usta - usta. Takie praktyczne ćwiczenia są najlepszą formą nauki i zostaną uczestnikom tego spotkania na długo w pamięci.


klasy3Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo