SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

         Miło nam poinformować całą społeczność szkolną i wszystkich przyjaciół naszej szkoły, że otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW. Jest to ważny dla nas tytuł i jednocześnie nagroda za 6 miesięcy pracy związanej z pielęgnowaniem idei patriotyzmu i przeżywaniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

         Aby otrzymać tytuł SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW uczniowie pod opieką nauczycieli i Dyrekcji uczestniczyli w konwersatoriach na temat patriotyzmu w życiu codziennym, przygotowali plakaty pod hasłem ,,100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości", przeprowadzili sondaż z mieszkańcami Radlina na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. W szkole zorganizowany został również ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. ,,Historia Polski a patriotyzm" oraz konkurs pieśni patriotycznych. Przygotowane zostały także Kodeksy Postaw Patriotycznych. Koordynator projektu odbył również kurs w formule e-learningowej zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.

         Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom, rodzicom, całej społeczności szkolnej naszej szkoły- SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW.


projektyObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo