Uwaga ósmoklasiści!

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 10.00. Pamiętajcie o maseczce i zachowaniu stosownej odległości. Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo