#rekrutacja


Serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy SSP nr 2 w Radlinie

Lista kandydatów


Rekrutacja do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

Wnioski składamy w terminie od 23.03.2020 do 15.05.2020 poprzez:
drogą elektroniczną na adres ssp2@radlin.pl, pocztą lub zostawiamy w portierni w głównym budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1530.

Wniosek

Oddział dwujęzyczny


Rekrutacja do klas 4 sportowych na rok szkolny 2020/2021

Wnioski składamy w terminie od 23.03.2020 do 15.05.2020 poprzez:
drogą elektroniczną na adres ssp2@radlin.pl, pocztą lub zostawiamy w portierni w głównym budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1530

Wniosek

Klasa gimnastyczna

Klasa siatkarska

Klasa szermiercza

Klasa pływacka


Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1 w SSP nr 2 w Radlinie w roku szkolnym 2020/2021!


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego SSP nr 2

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego SSP nr 2 oraz regulamin z załącznikami do pobrania znajdują się pod linkami:

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego SSP 2

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami


Rekrutacja 2019/2020

DO KLASY PIERWSZEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RADLINA
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. 

ZARZĄDZENIE_TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I SP 2019-2020


 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
na rok szkolny 2019/2020
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Zgłoszenie - rekrutacja do kl. I SSP2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
na rok szkolny 2019/2020
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Wniosek - rekrutacja do kl. I SSP2

 Potwierdzenie woli rodzica

Zobacz film promujący szkołę

Jesteśmy dumni-prezentacja


Rekrutacja 2019/2020

DO KLAS CZWARTYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RADLINA
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas wyższych niż klasa pierwsza Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.

Zarządzenie Burmistrza Radlina

REKRUTACJA DO KLAS 4

REKRUTACJA DO KLAS 4_proponowane profile

WNIOSKI
o przyjęcie do klasy CZWARTEJ Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

Wniosek_klasa 4_ogólna 

Wniosek_klasa 4_sport

Zobacz film "Rekrutacja do klas sportowych"

Zobacz film promujący szkołę

Jesteśmy dumni-prezentacja


Rekrutacja 2019/2020

DO KLAS SIÓDMYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RADLINA
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas wyższych niż klasa pierwsza Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.

Zarządzenie Burmistrza Radlina

 REKRUTACJA DO KLAS 7

REKRUTACJA DO KLAS 7_proponowane profile

WNIOSKI 
o przyjęcie do klasy SIÓDMEJ Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

 Wniosek - klasa 7

 Zobacz film "Rekrutacja do klas sportowych"

 Zobacz film promujący szkołę

 Jesteśmy dumni-prezentacja


Zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole

.


Zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole

.


Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

1. Termin od 13.05.2019r. do 25.06.2019

 • rejestracja w systemie naboru elektronicznego i dokonanie wyboru preferencji klas
 • dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji) podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i rodzica (bądź opiekuna prawnego)

2. Termin od 21.06.2019 do 25.06.2019

 • dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji, świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego

3. Termin 16.07.2019

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

4. Termin od 16.07.2019 do 24.07.2019

 • potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danym oddziale (klasie)
 • złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • złożenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
 • złożenie trzech zdjęć legitymacyjnych wykonanych na jasnym tle
 • złożenie karty zdrowia
 • dostarczenie wypełnionego kwestionariusza kandydata
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu (technika i szkoły branżowe)

5. Termin 25.07.2019

 • ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

6. Termin od 26.07.2019 r. do 30.07.2019

 • prowadzenie przez szkoły rekrutacji uzupełniającejObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo