Dni wolne od zajęć


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 :

23.12.2018 – 31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna

11.02.2019 – 24.02.2019 – ferie zimowe

18.04.2019 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2018 - zaduszki
10.04.2019 - 12.04.2019 – egzamin gimnazjalny
15.04.2019 - 17.04.2019
 - egzamin ósmoklasisty

02.05.2019 - majówka


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo