Dni wolne od zajęć


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 :

23.12.2019 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna

13.01.2020 – 26.01.2020 – ferie zimowe

09.04.2020 – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

26.06.2020 - koniec roku szkolnego

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21.04.2020 - 23.04.2020 - egzamin ósmoklasisty

20.04.2020 i 24.04.2020 - poniedziałek przed i piątek po egzaminie ósmoklasisty

12.06.2020 - piątek po uroczystościach Bożego Ciała

24.06.2020 - 25.06.2020 - środa i czwartek przed zakończeniem roku szkolnego


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo