Dyrekcja


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

DYREKTOR
mgr Lucyna Weber 

dyżur

czwartek - 1330 - 1530 


WICEDYREKTORZY

mgr Beata Fojcik - do spraw dydaktycznych

dyżur 

piątek - 1330 - 1430

 mgr Elżbieta Marek - do spraw wychowawczych

dyżur

poniedziałek - 1330 - 1430 

mgr Tomasz Buchta - do spraw sportu

dyżury

wtorek - 1430 - 1530 budynek główny szkoły

    piątek  - 1330 - 1430 Dom SportuObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo