Grono Pedagogiczne


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie


Konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się

w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 1700


Wychowawcy przedszkola

mgr Judyta Plura

mgr Patrycja Turek

Nauczanie zintegrowane

mgr Katarzyna Baluch

mgr Ewa Dudek

mgr Karolina Durczok

mgr Iwona Fiołka

mgr Renata Idziak

mgr Joanna Janicka
mgr Katarzyna Joneczek

mgr Małgorzata Konsek

mgr Estera Kwaśnik

mgr Bernadeta Małecka-Włodarczyk

mgr Aleksandra Ryszka

 mgr Lucyna Stiel

mgr Agata Strójwąs

mgr Monika Zawlocka

Język polski
mgr Agnieszka Jęczmionka

mgr Aleksandra Kermel

mgr Beata Klima
 mgr Katarzyna Paszko

mgr Alina Spandel-Skupiń

mgr Krystyna Stanik

 Język angielski

mgr Ewa Korabius-Święty
mgr Małgorzata Koszałka
mgr Dominika Książek

mgr Anita Kwiatoń

mgr Joanna Mika

mgr Oxana Rabas
mgr Weronika Starnes

Język niemiecki
mgr Magdalena Papierok

Wioletta Wojak

Historia

mgr Michał Brachmański

mgr Oxana Rabas

 mgr Lucyna Rek

Wiedza o społeczeństwie

mgr Michał Brachmański

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Kin

Przyroda

mgr Beata Fojcik

mgr Agnieszka Pawelec

Biologia

mgr Małgorzata Rduch
Geografia

mgr Agnieszka Pawelec

Fizyka

mgr Ewa Dziuk

Chemia

mgr Ewa Dziuk
mgr Urszula Usciło

Matematyka

mgr Gabriela Bugla
mgr Katarzyna Kazimierczak
mgr Katarzyna Karsznia

mgr Agnieszka Pawelec

mgr Urszula Usciło

Plastyka (sztuka)

mgr Alina Badura

Muzyka

mgr Urszula Marszałek

Zajęcia komputerowe

mgr Katarzyna Kozłowska
mgr Urszula Marszałek

mgr Joanna Mika

Zajęcia techniczne

 mgr Alina Badura

Bogdan Krupa

Religia

ks. Jakub Gojny

mgr Dawid Michalski

mgr Danuta Poniewierska
 ks. Michał Przybylski

Etyka

mgr Weronika Starnes
Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dawid Michalski

Wychowanie fizyczne

mgr Bartosz Frątczak
mgr Petro Herasym

Dawid Klecha

mgr Agata Macionczyk

mgr Elżbieta Marek

mgr Aleksandra Patas

mgr Tomasz Patas 

mgr Kamil Wierzgoń

Nauczyciele współorganizujący kształcenie 

mgr Katarzyna Gilner-Kiermaszek

mgr Anna Kasza

mgr Justyna Koczor

mgr Bernadeta Kuder

mgr Aleksandra Odolińska
mgr Ewelina Rojek-Musioł
mgr Barbara Sołtysik

mgr Barbara Sygut

mgr Justyna Synowiec
mgr Aleksandra Szczotok

mgr Monika Szewczyk

mgr Dorota Walach

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Joanna Szewczyk
mgr Barbara Uzar

Logopeda

mgr Justyna Kolorz

Pedagog

mgr Marlena Kremska-Czech

mgr Żaneta Pawlaszczyk
Psycholog
mgr Maria Tatura

Kierownik świetlicy

mgr Lucyna Ryszka 
Wychowawcy świetlicy

mgr Renata Markiton

mgr Gabriela Kluger-Lenert

mgr Dorota Niemczyk
mgr Barbara Sygut

mgr Lucyna Weber

 Doradca zawodowy

mgr Żaneta Pawlaszczyk

 Trenerzy pływania

mgr Tomasz Buchta

mgr Iwona Cymerman

 mgr Jakub Cymerman
mgr Danuta Gerlich

mgr Jacek Kuliński

mgr Wojciech Szulc

Trenerzy siatkówki

mgr Bartosz Frątczak
mgr Marek Przybysz
mgr Witold Słanina

mgr Kamil Wierzgoń

Trenerzy szermierki

mgr Agata Macionczyk

mgr Dominika Mosler-Plura

mgr Krzysztof Urbański


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo