Konkursy


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Rybniku ogłasza
Regionalny Konkurs

„Czego nie lubi książka”

Temat konkursu: Czego nie lubi książka – jak szanować książki, jak ich nie niszczyć?

Cel konkursu: Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na postrzeganie książki jako dobra, które należy chronić i o nie dbać.

Forma pracy: plastyczna lub graficzno-plastyczna takie jak rysunek, notatka graficzna, mapa myśli, plakat collage, itp. (format A3, wykonane odręcznie, technika dowolna).

Regulamin konkursu

  1. Praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie, indywidualnie, pod opieką nauczyciela, z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
  2. Na konkurs należy składać prace, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
  3. Pracę należy podpisać zgodnie z załącznikiem dostępnym w bibliotece szkolnej.*
  4. Udział uczniów niepełnoletnich w konkursie wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych). ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie organizatorom prawa do przetwarzania danych, nieodpłatnego wykorzystania przez organizatorów konkursu w celu publikacji na stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych. ⃰
  6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

·         uczniowie klas I-IV,

·         uczniowie klas V-VIII,

·         uczniowie klas III gimnazjum.

  1. Prace należy składać do biblioteki szkolnej do 19 marca 2019 r.
  2. Prace nie będą zwracane autorom.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac odbędzie się w kwietniu 2019 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

(Oświadczenie rodzica (opiekunów prawnych) dziecka biorącego udział w konkursie, zgoda do przetwarzania danych oraz metryczka do pobrania w bibliotece szkolnej).


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo