Lektury szkolne


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Zestaw lektur szkolnych dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej

http://radlin.online/pliki/Lektury dla klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Zestaw lektur szkolnych dla klas 4 – 6

http://radlin.online/pliki/Lektury dla klas 4-6.pdf


Zestaw lektur szkolnych dla klas 7 – 8

http://radlin.online/pliki/Lektury dla klas 7-8.pdf


Zestaw lektur szkolnych dla klas gimnazjalnych

http://radlin.online/pliki/Lektury dla klas gimnazjalnych.pdf

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo