Misja i wizja szkoły


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

MISJA SZKOŁY 

  „Dążymy do mistrzostwa - szkoła otwiera przed Tobą świat”

WIZJA SZKOŁY 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie, dająca możliwość rozwoju talentów sportowych. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka poprzez integrację z osobami niepełnosprawnymi.Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo