Do klas I SSP


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RADLINA
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

http://radlin.online/pliki/ZARZADZENIE_TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I SP 2018-2019.pdf

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
na rok szkolny 2018/2019
(dotyczy dzieci zamieszkałych w  obwodzie szkoły

http://radlin.online/pliki/zgloszenie-rekrutacja do kl. I - SSP2.doc

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
na rok szkolny 2018/2019
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

http://radlin.online/pliki/wniosek-rekrutacja do kl. I - SSP2.doc

http://radlin.online/pliki/potwierdzenie woli rodzica.docx

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo