Świetlica


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

               Świetlica szkolna               

czynna codziennie od 630 do 1630

nr telef. kontaktowego (032) 4558330 wewn. 107 
e-mail: SwietlicaZssRadlin@wp.pl

 
        mgr Lucyna Ryszka              - kierownik świetlicy
mgr Gabriela Kluger-Lenert  - wychowawca
mgr Renata Markiton            - wychowawca
mgr Dorota Niemczyk           - wychowawca
mgr Barbara Sygut                - wychowawca
mgr Lucyna Weber                - wychowawca


Celem działalności świetlicy szkolnej jest, przede wszystkim, zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i po nich, w bezpiecznym miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia zadań domowych.


Świetlica przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie otrzymała certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA ŚWIETLICA SZKOLNA” uzyskany w ramach kampanii „Szkoła ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach”. Konkurs został ogłoszony pod koniec lutego 2015 r. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Opracowany regulamin konkursu ustalał wszystkie wymogi dotyczące uzyskania certyfikatu przez świetlicę. Wyznaczone zadania były do wykonanie w określonych terminach i z zachowaniem wszystkich regulaminowych kryteriów. Konkurs trwał do końca maja 2015 r. Wszyscy czekali na ogłoszenie wyników. Zajęliśmy 4 miejsce. Przyznano 47 certyfikatów dla świetlic szkół podstawowych oraz 4 dla świetlic szkół gimnazjalnych. Tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy w tym zacnym gronie.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Do pobrania:

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo