Zawieszenie zajęć w świetlicy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zajęcia w świetlicy zostają zawieszone do odwołania.

Placówka "może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość", więc jeżeli zaistnieje potrzeba pomocy w odrabianiu zadań domowych  prosimy o kontakt z dyrektorem lub wychowawcami świetlicy. Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo