Pracownicy


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 3 w Radlinie

Dyrektor mgr Joanna Kostrzewa


Wicedyrektor mgr Edyta Kowol


Nauczycielki:

mgr Kamila Fojt

mgr Gabriela Świderska

lic. Mirosława Matuszyńska

mgr Joanna Prucnal

mgr Agnieszka Mika

mgr Michalina Kusa

mgr Anna Boczek

mgr Sylwia Kucal

mgr Mariola Paszenda

mgr Ewa Leśniewska

mgr Ewa Fajkus

mgr Arleta Wawer

mgr Bożena Nadskakulska

mgr Ewa Szulik

mgr Patrycja Kasprzak

mgr Anna Liszka

mgr Magdalena Furas

mgr Sylwia Baran

mgr Agnieszka Zdrzałek - rytmika

mgr Agnieszka Huf - psycholog

mgr Agnieszka Wilk - neurologopeda

mgr Aneta Zawistowska - katechetka

mgr Joanna Hlubek - tyflopedagog


Woźne oddziałowe:

Teresa Jeszka

Barbara Cwajna

Ewa Harazim

Mirosława Brzoza

Bożena Czarnocka

Eliza Michalak

Jolanta Stisz

Anna Weideman

Magdalena Warmuża

Marzena Kiermaszek


Pomoc wychowawcy:

Olga Zieleźny

Sylwia Barszcz

Agnieszka Maciejewska

Aldona Pludro- Piecha

Anna Buczek


Kucharki:

Barbara Dudek

Dorota Jędrzejczak

Janina Grontowska

Marzena Procek

Izabela Polnik


Intendent:

Jolanta Szostek


Sekretarka:

mgr Sylwia Kazek

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo