Projekt "Radlin- miasto z sercem dla przedszkolaka"


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 3 w Radlinie

W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka realizuje  projekt: "Radlin- miasto z sercem dla przedszkolaka"  organizowany przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI- Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1.- Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego  i średniego, Poddziałanie 11.1.2. – wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-RIT.
Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez:

 

- utworzenie dodatkowych miejscowych wychowania przedszkolnego w trzech istniejących przedszkolach

-wydłużenie godzin pracy trzech przedszkoli

-zwiększenie dostępności przedszkola dla 3,4 i 5 – latków

-wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

-poprawę jakości wychowania przedszkolnego

-nabycie przez dwóch nauczycieli kompetencji prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU 419 599,95 ZŁ W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 356 659,96 ZŁ

Przedstawienie lalkowe "Brzydkie kaczątko" w wykonaniu grupy teatralnej

Bajka "Kopciuszek" z udziałem dzieci z grupy teatralnejWystęp grupy tanecznej w przedstawieniu "Kopciuszek"Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo