Grono pedagogiczne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bogusława Cissarz

mgr Marta Sachs

mgr Joanna Otlik

mgr Justyna Stępień

mgr Monika Strączek - Grolik

mgr Anna Wołowiec


Nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów

mgr Sandra Broda

mgr Marta Chartuniewicz - Bober

mgr Aleksandra Staniek

mgr Justyna Zglejszewska


Nauczyciele języka polskiego:

mgr Jarosław Karczmarzyk

mgr Gabriela Kowalczuk

mgr Aleksandra Sierny


Nauczyciele matematyki:

mgr Ewa Flis

lic. Katarzyna Manderla


Nauczyciele historii:

mgr Michał Brachmański


Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Bogusława Borowska

mgr Katarzyna Dylich


Nauczyciele języka niemieckiego:

lic. Wioletta Wojak


Nauczyciel fizyki:

mgr Sabina Mosz


Nauczyciel chemii:

mgr Aleksandra Gwoździk


Nauczyciel biologii:

mgr Aleksandra Gwoździk


Nauczyciele religii:

mgr  Pelagia Napiórkowska

   

Nauczyciel muzyki:

mgrWiesława Czogalik


Nauczyciel plastyki:

mgr Elżbieta Juraszek


Nauczyciel techniki:

mgr Agnieszka Lis


Nauczyciele informatyki:

mgr Agnieszka Lis

mgr Agata Kopta

mgr Joanna Otlik


Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Beata Kajzerek

mgr Agata Kopta

mgr Sebastian Mosz


Nauczyciel geografii: 

mgr Bożena Wojaczek-Kałus


Doradcy zawodowi

mgr Elżbieta Juraszek

mgr Jarosław Karczmarzyk

mgr Sabina Mosz


Pedagog szkolny: mgr Elżbieta Juraszek

Bibliotekarz szkolny: mgr Izabela Salamon

Psycholog szkolny: mgr Agnieszka Dzierżęga

Logopeda: mgr Izabela Krasińska


Kierownik świetlicy: mgr Bożena Wojaczek-Kałus

Wychowawcy świetlicy: 

mgr Bożena Wojaczek-Kałus

mgr Wiesława Czogalik

mgr Agata Kopta

mgr Irena Mokry

mgr Katarzyna Klimas


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo