Innowacje pedagogiczne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Celem innowacji jest realizowanie treści doradztwa zawodowego w klasach I-III  i zapoznanie uczniów z różnymi zawodami.


DZIAŁAJ Z JAVI

Realizacja zajęć z techniki w formie praktycznych warsztatów z majsterkowania, projektowania, rysunku technicznego, montażu i konstrukcji modeli.

EKSPRESJA MUZYCZNA

Innowacja pedagogiczna skierowana do uczniów klas I-III, której celem jest realizowanie zajęć z rytmiki, zajęć ruchowo-tanecznych rozwijających umiejętności muzyczne dzieci.

ZROZUMIEĆ EMOCJE

Innowacja pedagogiczna skierowana do uczniów klas I-III polegająca na wprowadzeniu elementów biblioterapii w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci.

MAŁA OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA

Innowacja pedagogiczna skierowana do uczniów klas I-III, polegająca na rozwijaniu umiejętności artystycznych, plastycznych, teatralnych i muzycznych.

MŁODY SZACHISTA

Innowacja skierowana do uczniów klas 4-8 polegająca na nauce i doskonaleniu gry w szachy


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo