Wymagania edukacyjne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie


SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy pierwsze

Nauczanie zintegrowane

język angielski

język niemiecki

religia

Klasy drugie

Nauczanie zintegrowane

język angielski

język niemiecki

religia

Klasy trzecie

Nauczanie zintegrowane

język angielski

język niemiecki

religia

Klasa piąta

język polski

religia

język angielski

matematyka

historia

biologia

geografia

plastyka

muzyka

technika

wychowanie fizyczne

informatyka

Klasy szóste

język polski

religia

język angielski

matematyka

historia

biologia

geografia

plastyka

muzyka

technika

wychowanie fizyczne

informatyka

Klasa siódma

język polski

religia

język angielski

język niemiecki

matematyka

historia

wiedza o społeczeństwie

biologia

geografia

fizyka

chemia

muzyka

wychowanie fizyczne

informatyka
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo