O szkole


Trochę historii

KALENDARIUM  HISTORII  SZKOŁY

1901 r. – otwarcie szkoły parafialnej i jej poświęcenie;

1913 r. – rozbudowa budynku szkolnego;

1922 r. – otworzyły się podwoje polskiej szkoły, kierownikiem – 

              Bronisław Kaszycki;

1923 r. – kierownikiem szkoły został Wojciech Wróblewski;

1924 r. – utworzono męską drużynę harcerską im. Tadeusza Kościuszki,

              jedną z pierwszych w Radlinie;

1924/25 r. – przekształcenie szkoły z sześcioletniej w siedmioletnią;

1925/26 r. – uruchomienie przy szkole ochronki dla dzieci 5-6 letnich;

1926 r. – 25 lecie Szkoły, nadano Jej imię Władysława Reymonta;

1928/29 r. – wprowadzono obowiązkową dwuletnią klasę siódmą;

1929 r. – kierownikiem został Jan Kiera, pracę pedagogiczną rozpoczął

              Marian Łysek (Łunarzewski);

1931 r. – wizytacja biskupa ks. Stanisława Adamskiego;

1933/34 r. – zorganizowanie świetlicy dla harcerek;

1937/38 r. – uruchomiono dla dzieci wyznania ewangielickiego  naukę     

                   religii;

1939 – 1945 r. – Szkoła funkcjonowała jako placówka niemiecka;

IV 1945 r. – reaktywowano zajęcia w polskiej szkole,

             wznowiono drużyny harcerskie,

             stanowisko kierownika zaczął pełnić Marian Łunarzewski,

1948/49 r. –przeniesienie ochronki (przedszkola) do budynku

                 należącego do kopalni „Ema”

1950 r. – powstaje Społeczny Komitet Budowy Nowej Szkoły;

1961 r. – Szkoła zostaje placówką ośmioletnią;

1963 r. – rozpoczęto budowę nowego budynku Szkoły;

1965 r. – oddanie do użytku nowego budynku, nadanie Szkole imienia

              Gustawa Morcinka, sztandaru;

1971 r. – funkcję dyrektora objęła Aniela Szczęsny;

1975 r. – reforma administracyjna spowodowała, iż Radlin został

          przyłączony do Wodzisławia Śląskiego i stał się jego dzielnicą,

          co zmieniło numerację szkół. I tak Szkoła Podstawowa nr 4

          stała się Szkołą Podstawową nr 20.

1978 r. – staraniem Koła Przyjaciół Harcerstwa oddano do użytku

          harcówkę szkolną,

1978/79 r. – rozpoczęto wdrażanie 10 –latki;

1981 r. – wycofanie się z realizacji 10 – latki;

1986 r. – funkcję dyrektora objęła mgr Stanisława Torba,

1990 r. – stanowisko dyrektora Szkoły objął mgr Stanisław Lapawa;

1990 r. – poświęcenie i zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych;

1995 r. - odsłonięto „Tablicę pamiątkową” poświęconą wieloletniemu

          kierownikowi, budowniczemu nowej Szkoły, prezesowi chórów

          i orkiestr powiatu wodzisławskiego, wielkiemu społecznikowi

          Marianowi Łunarzewskiemu.

1997 r. – powstanie miasta Radlin – organu prowadzącego dla naszej

          Szkoły;

1999 r. –nawiązanie współpracy ze szkoła w Orlovej (Czechy),

         reforma systemu oświaty – szkoła staje się 6- latką;

 

Kadra kierownicza w latach 1901-2016

1.     Nawrath ? – 1922

2.     Bronisław Kaszycki 1922-1923

3.     Wojciech Wróblewski 1923-1929

4.     Jan Kiera 1929-1939

5.     Klain Aidam 1939-1945

6.     Marian Łunarzewski 1945-1970

7.     mgr Alojzy Babilas IX – XII 1970

8.     Aniela Szczęsny 1971-1986

9.     mgr Stanisława Torba 1986-1990

10.    mgr Stanisław Lapawa 1990-2006

11.    mgr Małgorzata Mokrosz 2006- nadal


Wicedyrektorzy

1.     Aniela Szczęsny 1967-1970

2.     Jadwiga Jarzębska – Dąbek 1971-1981

3.     mgr Felicja Węgrzyn 1981-1989

4.     mgr Janina Gwóźdź 1989-1990

5.     Ludwika Korus 1990-1994

6.     mgr Michalina Pasz 1994-2006

7.     mgr Gabriela Kiełkowska 2006-nadal


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo