KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

•         Konsultacje dla rodziców: 3 X, 7 XI, 12 XII, 5 III, 2 IV, 4 VI

•         Zebrania z rodzicami:  5 IX, 28-30 I, 7 V

•         Zimowa przerwa świąteczna: 23 XII-31XII 2019

•         Ferie zimowe: 13 I – 26 I 2020

•         Koniec I semestru – 15 I 2020

•         Rekolekcje wielkopostne: 25, 26, 27 marca 2020 r.

•         21, 22, 23  kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty

•         Wiosenna przerwa świąteczna- 9 IV–14  IV 2020

•         Zakończenie roku szkolnego – 26 VI 2020 r.

PROPOZYCJE DODATKOWYCH

DNI WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

·        20 września    2019 r. (piątek) - festyn środowiskowy „Aktywne podwórko i inne atrakcje dla każdego”,   

·        18 lutego 2020 r. (wtorek)  - generalna próba w MOK-u,

·        20  lutego 2020 r. (czwartek)  - impreza środowiskowa w MOK-u z okazji Dnia Babci i Dziadka,

·        21,22,23 kwietnia (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty,

·        24 kwietnia 2020 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  po egzaminie,

·        12 czerwca 2020 r. (piątek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych  po Bożym Ciele.

Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo