Klasa pierwsza


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

Listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021


http://radlin.online/pliki/KLASY I 2020-2021.pdf

---------------------------------------------------------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I
w roku szkolnym 2020/2021


LISTA KANDYDATÓW


Rodziców proszę w terminie do 20 kwietnia 2020 r. o potwierdzenie woli przyjęcia. Proszę o przesłanie na mail szkoły sp4@radlin.pl następującej informacji: „Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia dziecka ( imię i nazwisko dziecka) do klasy pierwszej SP 4 w Radlinie w roku szkolnym 2020/2021. Imię i nazwisko rodzica.  Telefon kontaktowy  609006877


Małgorzata Mokrosz- dyrektor szkoły 


---------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY DO POBRANIA:


1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej:


http://radlin.online/pliki/PODANIE-KL.-I.doc


2. Wniosek o przyjęcie dziecka doklasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły):


http://radlin.online/pliki/WNIOSEK-KL.-I.doc

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo