Pierwsza pomoc w 3a

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w klasie 3a.klasy3Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo