Spotkanie przedszkolaków z policjantem

Przedszkolaki spotkały się z panem policjantem i uczyły się zasad bezpieczeństwa, przechodzenia przez pasy oraz wykonały wspaniałe sygnalizatory świetlne.



przedszkole



Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo