Spotkanie z policjantem

W ramach zajęć profilaktycznych odbyło się potkanie z policjantem, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 7c i 7d. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.


klasy7, profilaktykaObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo