Konkursy


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”
IV EDYCJA

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku ogłasza konkurs fotograficzny "Z książką mi do twarzy".

Tematem ocenianych fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana" na czytaniu.

Fotografie formatu 21x15 należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 marca 2020 r

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.

REGULAMIN  KONKURSU

1.   Konkurs kierowany jest do uczniów szkół powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i Gminy Miejskiej Żory.

2.     Celem konkursu „ Z książka mi do twarzy” jest:

·         wizualizacja pasji czytania, miłości do książek,

·         popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, szpital, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka itp.),

·         upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

3.     Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

KATEGORIA I  : szkoły podstawowe klasy I-IV,

KATEGORIA II :  szkoły podstawowe klasy V-VIII,

KATEGORIA III :  szkoły ponadpodstawowe i klasy ponadgimnazjalne,

4.     Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.

·         Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac.

·         Należy uzyskać zgodę osoby fotografowanej na wykorzystanie jej wizerunku
(w przypadku dziecka - zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy.

5.     Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie.

Komisja konkursowa zwróci się o przesłanie wyróżnionych prac również drogą elektroniczną.

6.     Zdjęcia nie należy podpisywać, lecz na jego odwrocie umieścić HASŁO, TYTUŁ i KATEGORIĘ. 

7.     W oddzielnej, zaklejonej kopercie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 do regulaminu) oraz zgody osób fotografowanych na publikację wizerunku
(załączniki 2a i 2b do regulaminu)

8.    Wszystkie informacje na www.bsip.miastorybnik.pl/ oraz pod adresem:  tnbsp.rybnik@gmail.com


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo