Do klas I SSP


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RADLINA
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

ZARZĄDZENIE_TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I SP 2020-2021

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
na rok szkolny 2020/2021
(dotyczy dzieci zamieszkałych w  obwodzie szkoły)

Zgłoszenie - rekrutacja do kl. I SSP2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
na rok szkolny 2020/2021
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Wniosek - rekrutacja do kl. I SSP2

Potwierdzenie woli rodzica

Zobacz film promujący szkołę

Jesteśmy dumni-prezentacja


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo