Samorząd Uczniowski


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2019/2020

W tym roku szkolnym będą działały dwa, trzy osobowe, zespoły

DOM SPORTU:

  1. Kajetan Wawrzyniak 8a - przewodniczący
  2. Maciej Klóska 8a - zastępca
  3. Aleksandra Salwiczek 8a- skarbnik
    Opiekunowie w DS: p. Oxana Rabas, p. Aleksandra Odolińska


BUDYNEK GŁÓWNY:

  1. Paulina Foltys 8c - przewodnicząca
  2. Julia Kałuża 8c - zastępca
  3. Alan Stępniak 8c - skarbnik
    Opiekunowie: p. Alina Spandel-Skupiń, p. Weronika Starnes


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik do Regulaminu SU 16 04 2018


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo