Stołówka


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Obiady wydawane są w stołówce szkolnej 
o godz. 11.25, 12.35 oraz 13.40.
Cena jednego obiadu kształtuje się odpowiednio:
uczniowie -  3,20 zł
  personel -  6,40 zł 

UWAGA RODZICE

Wszyscy uczniowie chcący korzystać z obiadów proszeni są o zgłoszenie tego faktu u p. intendentki telefonicznie lub przez platformę Librus w celu aktywacji karty.
Uczniowie, którzy nie będą posiadać aktywnej karty nie otrzymają obiadu.
Nowi uczniowie, chcący korzystać z obiadów, muszą osobiście zgłosić się do p. intendentki w celu rejestracji w systemie.
Płatności za miesiąc luty należy regulować w miesiącu marcu 2020 r.
Informacja o wysokości należności za miesiąc luty zostanie wysłana 2.03.2020 r. na podany przez rodzica adres e-mail.
Płatność za miesiąc luty należy regulować od 2.03.2020 - 10.03.2020 r. na rachunek: 71 8436 0003 0000 0026 8053 0001.
Intendentka p. Izabela Wróblewska p. 020 (piwnice) tel. 324558330 wew.110.
Intendentka prosi rodziców o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), oraz o dokładne opisywanie wpłat za obiady. Poniżej znajduje się wzór, co należy wpisywać w treści przelewu:
Imię, nazwisko dziecka, nauczyciela, nazwa placówki: szkoła, przedszkole, wyżywienie za miesiąc................. Odbiorca – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, ul. Rogozina 55
Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat oraz o zgłaszanie dłuższych nieobecności dziecka np. choroba dziecka.
Pozdrawiam Izabela Wróblewska


PODSTAWOWE ALERGENY POKARMOWE WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH

Jadłospis przedszkola: od 09.03. do 13.03.2020 r.

Jadłospis szkoły: od 09.03. do 13.03.2020 r.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo