Szkoła dzisiaj


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

O NASZEJ SZKOLE

Dyrektorem Szkoły, od września 2017 r., jest mgr Lucyna Weber. Wicedyrektorami są: mgr Beata Fojcik, mgr Elżbieta Marek, mgr Tomasz Buchta. W SSP nr 2 zatrudnionych jest 93 pracowników pedagogicznych i 32 pracowników obsługi  i administracji. Obecnie uczy się tutaj 612 uczniów.

Szkoła podstawowa liczy 33 oddziały. Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój głównie poprzez edukację kulturalną, sportową i europejską.
Nauczyciele zatrudnieni w SSP pracują w czterech zespołach przedmiotowych, których celem jest, przede wszystkim, doskonalenie zawodowe i wymiana doświadczeń pedagogicznych.

Ponadto funkcjonują zespoły wychowawcze, odpowiednie do poziomów nauczania, skupione w swej pracy na działaniach opiekuńczo–wychowawczych skierowanych na uczniów.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku głównym szkoły, mieszczącym się przy ul. P. Rogozina 55 oraz w budynku MOSiR-u, przy ul. W. Korfantego 17. Tam uczniowie klas sportowych korzystają z krytej pływalni i hali sportowej MOSiR-u. Tam też mają do dyspozycji punkt biblioteczny wyposażony w lektury szkolne.


Zapraszamy do fotogaleriiObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo